Loading...
Faaliyetlerimiz

LOJİSTİK HİZMETLERİMİZ

KARA YOLU TAŞIMACILIĞI

Karayolu taşımacılığı, aynı yol üzerinde bulunan farklı işletmelere ait ürünlerin tek bir araçla taşınması işlemi yani parsiyel taşımacılık ile yapılabilmesidir. Karayolu taşımacılığı nedir? Düşündüğümüzde, teslim edilmek istenen ürün müşterinin adresine ve deposuna kadar ulaştırılır. Karayolu ile hemen hemen her yere ulaşım sağlanabilir. Yolların elverişli olması ve yapılan yatırımlar bu noktada önemlidir. Havayolu taşımacılığı ile kıyaslanırsa karayolu taşımacılığının maliyeti daha düşüktür. Taşınan ürünlerin herhangi bir zarar görmesi, yıpranması, kaybolması ihtimaline karşı yapılan sigorta ile güvence altına alınmış olur. Ürün yüklenmesi ve indirilmesi karayolu taşımacılığında zaman alan bir süreç değildir.

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI

Deniz taşımacılığı, malların veya kişilerin denizlerde gemilerle taşınmasıdır. Bu taşıma biçimi hem dünya genelinde hem de Türkiye’de önemli bir rol oynamaktadır. Genellikle büyük miktarlarda mal taşıma ihtiyacı olan şirketler tarafından tercih edilen bir seçenektir. Daha düşük maliyetlerle büyük hacimli yükleri uzak mesafelere taşımak için kullanılır. Aynı zamanda büyük gemilerin kullanılması, deniz yolu taşımacılığında daha fazla yük taşınabilmesini sağlar. Dünya genelinde, deniz taşımacılığı uluslararası ticaretin büyük bir kısmını oluşturduğu bilinmektedir. Türkiye’de de, denizyolu taşımacılığı önemli bir sektördür ve Boğazlar sayesinde stratejik bir konuma sahiptir. Ülkenin hem içe dönük hem de dış ticaretinde deniz yolu taşımacılığı büyük bir rol oynamaktadır.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI

Havayolu taşımacılığının küçük ve büyük ölçekli şirketler tarafından seçilmesinin nedeni, birçok avantajının bulunmasıdır. Hava kargo taşımacılığı diğer taşıma yöntemlerine göre daha hızlıdır. Deniz ve karayolu taşımacılığı birkaç hafta sürebilirken havayolu taşımacılığında gönderiler birkaç gün içinde hedef noktasına ulaşır. Hava taşımacılığı, gönderilerin doğru bir şekilde paketlenmesi koşuluyla daha güvenli bir yöntemdir. Özellikle kırılgan ögelerin nakliyesinde büyük avantaj sağlar. Uçuşların takip edilebilmesi ile gönderiler şirketler tarafından takip edilebilir. Ayrıca uçuşlar gerçekleştiğinde de herhangi bir gecikme yaşanmaz. Teslimat süresinin belirtilen günler içerisinde gerçekleşme garantisinin sağlanması gibi avantajlar, şirketlerin gönül rahatlığı ile bu yöntemi seçmesini sağlar.

GÜMRÜK HİZMETLERİ

Şirketi bünyesinde oluşturduğu ayrı bir ekiple «Gümrük Mevzuatı» günü gününe takip edilmesi, Firma profilinin Gümrük Müşaviri tarafından incelenerek, yapılan analize göre iş geliştirme ve masraf azaltmaya yönelik aksiyon planları oluşturulması ve sonrasında proje çalışmaları ile müşteri menfaatleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, • Ülkemiz firmaları ve yabancı sermayeli firmalar için bir çok avantaj içeren Serbest Bölgelerde yatırım yapmak isteyen müşterilerimize Serbest Bölgeler hakkında her konuda danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi, • Gümrük işlemleri için gerekli olan evrakların temini, • Ordino alımı, ithalat evraklarının firmadan alınması ve teslimi, • İthalat ve ihracat için resmi mercilerden temin edilmesi gereken ön izin belgelerinin alınması,

DEPOLAMA HİZMETLERİ

Depolama hizmetleri, özellikle kurumsal ihtiyaçlarla kullanılabiliyor. Depolarımız kurumsal müşterilerimizin depolama ihtiyaçlarına profesyonel ve teknolojik bir şekilde cevap verebiliyor. Dolayısıyla geniş bir depolama alanı ile hizmet veriyor, profesyonel bir organizasyon ile güven ve kalite sunuyoruz. Depolama hizmetlerinden faydalanılması ile yakalanan avantajların başında malların cinsine ve boyutuna uygun depolama yapılmasının yanında, yerden de tasarruf sağlayan uygun istifleme şekli akla gelir. Bu sayede maliyet de düşürülmekte ve müşterileri memnun eden bir uygulama hayata geçirilmektedir. Mümkün olan en uygun fiyatlar sunulmuş olur ve bu da önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkar.

LOJİSTİK SÜREÇ YÖNETİMİ

Süreç yönetiminin kavramsal olarak pek çok tanımı olsa da genel bir değerlendirme ile süreç; “belirli bir dizi girdiyi, müşterileri için bir dizi faydayı çıktıya dönüştüren; tanımlanan, sınırları konulan, tekrarlanan, ölçülen, sorumlusu bulunan, fonksiyonlar arası ve birbiriyle ilişkili, katma değer yaratan faaliyetler zinciri” şeklinde tanımlanabilir. Organizasyon yapısının incelenmesi, hedeflerin açıkça ortaya konması ve bu hedefe yönelik kısa, orta ve uzun vadede planlamaların yapılması için gerekli yöntemlerin oluşturulması, kusursuz bir süreç yönetiminin olmazsa olmazlarıdır. Bu kriterler ile düşünüldüğünde süreç yönetimi, şirketlerin iş verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Aksi halde sürecin bulunmadığı ortamlarda şirketler kaos ve belirsizlik riski içinde kalacaklardır.